Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2 cover image

Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2

By Oğuz Kayaalp
pdf
Format
2012
Year
Turkish
Language
Pelikan
Publisher

Summary

Kitap bu 13. Baskısıyla 35. yılına girmiş bulunmaktadır. Yerleşmiş standartlara, özellikle Türkiyedekilere göre büyük boyutta olan, işlediği konuların farmakolojik cephesi yanında fizyolojik, fizyopatolojik ve klinik temelleri hakkında da elverdiğince yeterli bilgilerle donatılmış bu kitabı otuzbeşinci yılına ulaştırmanın mutluluğu içindeyim. Kitap şimdiye kadar on iki kez yenilenmiştir ve öğretici olma niteliğini yitirmemesine çalışılmıştır. Diğer bir mutluluk ve aynı zamanda onurlanma nedenim bu baskıda kitabıma yazar veya ortak yazar olarak katkıda bulunan değerli meslektaşlarımın sayısının 36'ya yükselmiş olmasıdır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süre içinde sürekli çaba göstermem ve zamanımın büyükçe bir kısmını Kitabı güncel tutmak için bilimsel yazılı kaynaklardan, toplantılardan ve internete bağlı ağ sitelerinden materyel toplamam ve onları özümsemem için ayırmam gerekmiştir. Bu amaçla desteğini kullandığım TÜBA Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük ödülüm, değerli farmakolog meslektaşlarım, öğrenciler, doktorlar, eczacılar ve diğer sağlık ya da ilaç mesleği mensuplarından aldığım duygulandırıcı, takdir ve teşvik edici mesajlar olmuştur.

Related books


Medicine
Farmakoloji
Dusdata Eğitmenleri
Medicine
Farmakoloji
Tusdata
Medicine
Farmakoloji Kamp Notu ve Farmakoloji Kitabı Özeti
Prof Dr İhsan Bağcivan
Medicine
Farmakoloji Checklist
Dr Ahmet Altun
Medicine
Farmakoloji Slaytları
Dr Hayati Kale
Medicine
Farmakoloji Ek Not
Farmakoloji Eğitmenleri