Fizjologia zwierzat cover image

Fizjologia zwierzat

By Opracowanie zbiorowe
pdf
Format
2015
Year
Polish
Language
PWRiL
Publisher

Summary

„Mamy nadzieję, że podręcznik ten pozwoli studentom postrzegać w sposób racjonalny piękno wytworzonego w ewolucji złożonego procesu życia, że zachwyci bogactwem mechanizmów regulacyjnych i przyczyni się do zacierania wytworzonej w dawnych latach sztucznej przepaści między jakże bliskimi procesami życia zwierząt i życia człowieka. Wierzymy, że prezentowana w podręczniku wiedza pozwoli też zrozumieć i zapamiętać, że wspólne są zwierzętom i człowiekowi uczucia niepokoju, bólu i cierpienia. Owocem tej świadomości niech będzie stała dążność do niesienia pomocy zwierzętom, do przeciwstawiania się bezmyślnym często okrucieństwom, jakie stosują ludzie wobec ubezwłasnowolnionych i słabszych od człowieka zwierząt”.

Related books


Fizjologia roślin
Witold Czerwiński
Biology
Fizjologia zwierzat
Opracowanie zbiorowe
Biologia. Fizjologia roslin
Barbara Bukala
Anatomy and physiology
Anatomia i fizjologia człowieka
Waldemar Lewiński
History
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: informator o zasobie archiwalnym: opracowanie zbiorowe
Lewandowska Dorota [redaktor]
Others
London’s Polish Borders: Transnationalizing Class and Ethnicity Among Polish Migrants in London
Michal P. Garapich