Материалы XI Всероссийской конференции с международным участием и школы-семинара для молодых учёных "Биомеханика - 2014", г. Пермь, 1-4 декабря 2014 г.... cover image

Материалы XI Всероссийской конференции с международным участием и школы-семинара для молодых учёных "Биомеханика - 2014", г. Пермь, 1-4 декабря 2014 г....

By "Биомеханика - 2014"
pdf
Format
0
Year
Russian
Language
Unknown
Publisher

Summary

Материалы XI Всероссийской конференции с международным участием и школы-семинара для молодых учёных "Биомеханика - 2014", г. Пермь, 1-4 декабря 2014 г....

Related books


Others
Paskal' dlya shkol'nikov
T.?A. Yurkova D.?M. Ushakov
Others
FINANCE University textbook FINANSY UChEBNIK DLYa VUZOV
V. E. Leont'ev, N. P. Radkovskaya V. V. Bocharov
Others
Predelnye teoremy dlya assotsiirovannyh sluchaynyh poley i rodstvennyh sistem
Булинский А.В., Шашкин А.П.
Others
Posobie po angliyskomu yazyku dlya samostoyatelnoy raboty studentov gumanitarnyh fakultetov. Uchebnoe posobie
Others
Grumman G.15, G.20 & J2F Duck
Others
Ju 86 G-0, G-1 Betriebsanleitung