Прикладная логика : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Математика", "Приклад. математика", "Лингвистика", "Философия" и "Психология" cover image

Прикладная логика : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Математика", "Приклад. математика", "Лингвистика", "Философия" и "Психология"

By Непейвода, Николай Николаевич
pdf
Format
2002
Year
Russian
Language
Изд-во Удмурт. ун-та
Publisher

Summary

Related books


Others
Paskal' dlya shkol'nikov
T.?A. Yurkova D.?M. Ushakov
Others
FINANCE University textbook FINANSY UChEBNIK DLYa VUZOV
V. E. Leont'ev, N. P. Radkovskaya V. V. Bocharov
Others
Predelnye teoremy dlya assotsiirovannyh sluchaynyh poley i rodstvennyh sistem
Булинский А.В., Шашкин А.П.
Others
Posobie po angliyskomu yazyku dlya samostoyatelnoy raboty studentov gumanitarnyh fakultetov. Uchebnoe posobie
Others
Lingvistika u primeni
Ranko Bugarski
Others
Lingvistika i kolonijalizam - Mala rasprava o glotofagiji
Louis-Jean Calvet