Проблемы методологии и логики наук cover image

Проблемы методологии и логики наук

By Уваров А. И. (ред.)
pdf
Format
1962
Year
Russian
Language
Изд-во Томского университета
Publisher

Summary

Проблемы методологии и логики наук [Текст] : [Сборник статей]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 1962 - 26 см. - (Ученые записки.../ Томский гос. ун-т им. В. В. Куйбышева). [Вып. 1]: Доклады совещания. 21-26 мая 1960. - 1962. - 194 с. : черт. В книге публикуются доклады совещания по проблемам логики и ме­тодологии наук. Это совещание проходило в Томске с 21 по 26 мая 1960 года.

Related books


Logic
Elementy logiki formalnej
Ludwik Borkowski
Philosophy
Teória poznania : úvod do dialektiky ako logiky poznania
Václav Černík, Etela Farkašová, Jozef Viceník
Mathematical Statistics
Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą : przewodnik po metodologii i statystyce : nie tylko dla psychologów
Mackiewicz Robert; Francuz Piotr
Others
Pisma z filozofii nauk empirycznych
Imre Lakatos
Philosophy
Osnova cjelokupne nauke o znanosti (1794)
Johann Gottlieb Fichte
Others
Nauk neznanja. Retrospekcije o Kangrgi i nasljeđu praxisa
Borislav Mikulić