Το παράλογο στην πολιτική. Η εξουσιαστική υποβολή και η σεξουαλική καταστολή cover image

Το παράλογο στην πολιτική. Η εξουσιαστική υποβολή και η σεξουαλική καταστολή

By Maurice Brinton (Μωρίς Μπριντόν)
pdf
Format
1974
Year
Greek
Language
Διεθνής Βιβλιοθήκη
Publisher

Summary

Κατά την δεκαετία του 1930, οι προοδευτικότεροι και περισσότερο αδογμάτιστοι από τους κύκλους των σοσιαλιστών θεωρούσαν την Ψυχανάλυση και τον Μαρξισμό συντρόφους στον κοινό αγώνα ενάντια στον Φασισμό. Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι και στα δύο συστήματα κυρίαρχο στοιχείο είναι η απόκτηση γνώσης που οδηγεί στη χειραφέτηση, οι ελπίδες για ένα κοινό αγώνα δεν βρήκαν ανταπόκριση· δεν οδήγησαν καν στη δημιουργία μιας στέρεα θεμελιωμένης κοινής επιχειρηματολογίας. Η κριτική ανάλυση του Μαρξ, για τον τρόπο αναπαραγωγής της αστική κοινωνίας, απολιθώθηκε οριστικά στον μπολσεβικισμό κι έγινε ένα δόγμα ιστορικής μηχανικής αντικειμενικών κοινωνικών προτσέσσων - το μόνο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν οι άνθρωποι είναι , σε τελευταία ανάλυση, το γεγονός ότι ανήκουν σε κάποια τάξη. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Related books


Others
Daniel G. Brinton - The TA KI The Svastika and the Cross In America
Daniel G. Brinton
Dictionaries
The Oxford New Greek Dictionary: Greek-English, English-Greek
Watts, Niki
Foreign
The Greek Article: A Functional Grammar of ὁ-items in the Greek New Testament with Special Emphasis on the Greek Article
Ronald D. Peters
Poetry
The Greek Anthology and other ancient Greek epigrams
Peter Jay (trans.,ed.)
Others
The Greeks
H.D.F. Kitto
Foreign
Reading Greek: The Teachers' Notes to Reading Greek
Joint Association of Classical Teachers